دستورالعمل جالب پزشکیان برای انتخاب اعضای کابینه + عکس

آیین نامه انتخاب اعضای هیات دولت پزشکیان منتشر شد.

به گزارش جهان مانا، در این دستورالعمل تاکید شده که حداقل 60 درصد نامزدهای پیشنهادی برای پست وزارت باید زیر 50 سال باشند و سابقه وزارت هم نداشته باشند.

همچنین حداقل باید 20 درصد افراد معرفی شده زن باشند.

دستورالعمل پزشکیان برای انتخاب اعضای کابینه

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار