اعتراف روزنامه ایران به انتصابات غیرقانونی دولت سیزدهم

روزنامه ایران که برای دولت است، به انتصابات غیرقانونی در هفته های اخیر اعتراف کرد.

به گزارش جهان مانا، روزنامه ایران نوشت: پس از پایان انتخابات، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب نیز در نامه‌ای به مخبر درخواست مشابهی را مطرح کرد که پیش‌تر در میانه خردادماه از سوی سرپرست ریاست جمهوری اجرایی شده بود.

به گفته یک منبع آگاه، پس از بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری، بازرس ویژه رئیس‌جمهور نسبت به موضوع خودداری از هرگونه تغییر ساختار یا جابه‌جایی نیرو‌ها ورود جدی داشته و برخی انتصابات را لغو کرده است.

 

دیدگاه