غسل تعمید کودکان مندایی در اهواز

پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مصادف بود با عیدی که به روز کودکان هم شناخته می‌شود. صابئین مندائی ها پیروان حضرت یحیی (ع) و از بومیان خوزستان هستند که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفاسیر دیگر جزو ادیان موحد شمرده شدند. این روز مصادف است با آغاز سال ۲۰۲۶ یحیایی (مندایی) که باید در آغاز آن رخت نو پوشید.

دیدگاه