خسارت باران

بارش شدید باران در برخی شهرهای ایتالیا از جمله امیلیا و رومانیا، باعث شده تا سیل راه بیفتد. در همین راستا نیروهای نظامی این کشور اقدام به نجات مردم کردند.

همچنین صندوق های پستی خانه ها را می بینید که با گل و لای، پر شده اند.

 

سیل در ایتالیا و صندوق های پستی

دیدگاه