آماده شدن برای شرکت در جشنواره

مادربزرگی لرستانی در حال آماده کردن دختر نوجوان خود برای حضور در جشنواره بازی های محلی در خرم آباد است که امروز جمعه 28 اردیبهشت به مناسبت نزدیک شدن به سالروز آزادی خرمشهر برگزار شد.

جشنواره بازی های بومی و محلی در خرم‌آباد

آشپزی زنان لرستان

دیدگاه