مسابقه گلوله‌زنی

دومین دوره مسابقات کشوری گلوله زنی جام سپهبد شهید سلیمانی در بخش اف به همت فدراسیون تیراندازی و با همکاری دانشگاه امام حسین (ع) جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه در این دانشگاه برگزار شد.

 

دیدگاه