توت‌فرنگی "شیان"

جشنواره توت فرنگی روستای شیان با تکیه بر قابلیت های موجود و با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های منطقه، رونق گردشگری کشاورزی، جذب توریست و ... جمعه ٥ خرداد ۱۴۰۲ در این روستا برگزار شد. روستای شیان یکی از روستاهای بخش سیروان شهرستان سنندج است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

«جشنواره توت‌ فرنگی » شیان در سنندج

«جشنواره توت‌فرنگی» شیان در سنندج

دیدگاه