حلیم پزی برای 28 صفر

«حلیم پزان» یکی از آئین‌ها و رسوم کهن در روستای «کفکی» از توابع شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی است.

هر ساله در روز ۲۷ ماه صفر، آئین حلیم پزان در این روستای آغاز می‌شود و تا پایان مراسم عزاداری ۲۸ صفر ادامه دارد. در این آئین هر یک از اهالی روستا به میزان توان مالی خود در خرید مایحتاج و پخت نذری مشارکت می‌کند.

مراسم حلیم پزان در روستای کفکی از توابع شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی

مراسم حلیم پزان در روستای کفکی از توابع شهرستان فیروزه استان خراسان رضویمراسم حلیم پزان در روستای کفکی از توابع شهرستان فیروزه استان خراسان رضویمراسم حلیم پزان در روستای کفکی از توابع شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی

دیدگاه