آخرین روزهای برداشت برنج

با فرا رسیدن ایام پایانی شهریورماه و اتمام فصل تابستان برداشت برنج در گیلان به روزهای آخر خودت نزدیک میشود و کشاورزان گیلانی محصول امسال خود را برای بردن به کارخانجات برنجکوبی آماده می کنند.

 

 

دیدگاه