لیبی پس از سیل

در اثر سیلی که در لیبی رخ داده، حدود ۱۰ هزار نفر در پی سیل لیبی مفقود شده اند و بیش از 30 هزارنفر آواره شده اند. اجساد زیادی نیز در دریای مدیترانه سرگردانند. مقامات این کشور اعلام کرده اند که به کیسه های بیشتری نیاز دارند.

دیدگاه