کودک کُشی اسراییل!

جنگنده‌های رژیم غاصب اسراییل همچنان در حمله های پیاپی به نوار غزه ، آنجا را بمباران می کنند.

به گزارش جهان مانا ، تعداد کشته شدگان فلسطینی تا کنون از 13 هزار تن عبور کرده و این در حالی است که بخش زیادی از آنان کودکان هستند.

جنایت اسراییل در غزه و کودک کشی حمله اسراییل به غزه

جنایت اسراییل در غزه و کودک کشی حمله اسراییل به غزه

جنایت اسراییل در غزه و حمله اسراییل به غزه

جنایت اسراییل در غزه و کودک کشی حمله اسراییل به غزه

جنایت اسراییل در غزه و کودک کشی حمله اسراییل به غزه

جنایت اسراییل در غزه و کودک کشی حمله اسراییل به غزه

دیدگاه