پای چای دبش به مترو تهران باز شد!/ عکس

طبق تصویر ارسال شده از سوی مخاطب «جهان مانا»، در برخی ایستگاه های متروی تهران، دستفروشان اقدام به فروش چای دبش کرده اند.

مشخص نیست که این چای ها از چه طریقی به دستفروشان مترو رسیده است.

فروش چای دبش در مترو

دیدگاه