نگاه‌‌های عجیب و غریب میرسلیم در مرقد امام خمینی!

تصاویری از تجدید میثاق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با امام خمینی در مرقد ایشان منتشر شده است.

به گزارش جهان مانا، تصاویری از مصطفی میرسلیم در حاشیه این دیدار جنجالی شده است که به نگاه های او برمی گردد و در ادامه می بینید.

 

نگاه های عجیب و غریب میرسلیم در مرقد امام خمینی

نگاه های عجیب و غریب میرسلیم در مرقد امام خمینی

 

نگاه های عجیب و غریب میرسلیم در مرقد امام خمینی

دیدگاه