نکوداشت علی نصیریان

جشن پایان دوره نخستین دوره مکتب خانه سنگلج عصر روز دوشنبه ۲۱ اسفند با حضور علی نصیریان و جمعی از هنرمندان در تماشاخانه سنگلج برگزار شد واین هنرمند رخصت نامه هنرجویان این مکتب خانه را به آنان اهدا کرد.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار