مسافران نوروزی دریاچه ارومیه

با افزایش بارشها، اندکی سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته و به همین علت، مسافران نوروزی امکان گردش در این دریاچه تاریخی را پیدا کرده اند.

به گزارش جهان مانا، در این تصاویر، گوشه‌ای از زیبایی‌های دریاچه ارومیه و استقبال گردشگران از نگین فیروزه‌ای آذربایجان را مشاهده می کنید.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار