عکسی از نماز خواندن روحانی، سیدحسن خمینی، رییسی و اژه ای پشت سر رهبری

امروز سران نظام و شخصیتهای سیاسی با رهبر انقلاب دیدار کردند.

 

تصویری از نماز خواندن روحانی، سیدحسن خمینی، رئیسی و محسنی اژه ای پشت سر رهبری منتشر شده است که می بینید.

81204_390

دیدگاه