بوسه وزیر رییسی بر صورت کاظم صدیقی

نماز جمعه روز گذشته، تهران ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به امامت سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران برگزار شد. در مراسم این هفته نماز جمعه تهران، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران نیز حضور داشت.

به گزارش جهان مانا، در همین راستا، تصاویری از بوسه اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم بر صورت کاظم صدیقی و همچنین دیدار احمد خاتمی و کاظم صدیقی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است که می بینید.

کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران

احمد خاتمی و اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد و کاظم صدیقی در نماز جمعه تهراناسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد و کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار