گل و گلاب و دختران میمندی

شهر میمند در استان فارس، خاستگاه تولید گلاب ایران به شمار می‌رود و کیفیت گلاب این شهر در سطح کشور بی نظیر است.

 

به گزارش جهان مانا، فصل برداشت گل که زنان بومی این منطقه با لباس های محلی پوشیده از طرح و رنگ های شاد، در دامان این گلزارها در حال برداشت حاصل تلاش یکساله شان هستند بسیار جذاب و دیدنی است .

 هر ساله با شروع فصل گلابگیری از هشتم اردیبهشت که به نام روز میمند در تقویم رویدادهای ملی نام گذاری شده جشنواره ای محلی تحت عنوان گل و گلابگیری میمند به مدت یکماه در این شهر برگزار می شود.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار