تصویری از دختر و عروس امام خمینی در مراسم تشییع عروس امام

مراسم تشییع مرحوم معصومه حائری، همسر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (ره)، با حضور اعضای بیت امام خمینی، جمعی از علما، فضلا و روحانیون در قم برگزار شد.

به گزارش جهان مانا، تصاویری از زهرا مصطفوی، دختر امام خمینی و همچنین فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی و همسر مرحوم حاج احمد در مراسم خاکسپاری همسر سید مصطفی خمینی منتشر شده است.زهرا مصطفوی دختر امام خمینی

فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی

زهرا مصطفوی دختر امام خمینی

 

دیدگاه