خوش و بش کردن احمدی نژاد در خارج از کشور

کانال دولت بهار تصاویری از خوشامدگویی رئیس دانشگاه ملی لودوویکای مجارستان به رئیس دولت های نهم و دهم و نشست آنان منتشر کرده است.

به گزارش جهان مانا، محمود احمدی نژاد روز گذشته عازم مجارستان شد تا آنگونه که دولت بهار روایت کرده در یک نشست علمی و تخصصی پیرامون « ارزش های مشترک در محیط زیست جهانی» شرکت کند.

احمدی نژاد در دانشگاه مجارستاناحمدی نژاد در دانشگاه مجارستان

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار