بازسازی صحنه درگیری مزاحمین نوامیس در تهران

سه مزاحم ناموس که در محله نازی آباد با استفاده از سلاح سر (قمه) ضمن شرارت با ۲ مرد درگیر و آنها را روانه بیمارستان کرده بودند، دستگیر شدند و صبح سه شنبه ( ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) صحنه این درگیری در حضور مردم بازسازی شد.

به گزارش جهان مانا، بامداد ۳۱ فروردین امسال سه مرد سوار بر خودرو در خیابان مدائن نازی آباد به یک مادر و دختر هتک حرمت کردند که این کار با واکنش پسر ۱۲ ساله خانواده همراه می شود.

پس از این اتفاق یکی از سه مرد از خودرو پیاده شده و با قمه به سمت خانواده مذکور حمله می کند که با واکنش ۲ مغازه دار منطقه مواجه می شود و در نهایت سه شرور هتاک با قمه به مغازه داران مدافع مادر و دختر حمله کرده و هر ۲ نفر را راهی بیمارستان می کنند.

دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

مردم جامعه ایران دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

دستگیری مجرم متهم دزد بازسازی صحنه مزاحمت نوامیسی

 

دیدگاه