عکسی از بازگشت احمدی‌نژاد به ایران

محمود احمدی نژاد و دوستانش که ۴ روز در مجارستان حضور داشتند، به ایران بازگشتند.

محمود احمدی نژاد که چند روز پیش به مجارستان سفر کرده بود به ایران بازگشت.

حضور احمدی نژاد در مجارستان که بنا به روایت کانال تلگرامی دولت بهار برای حضور در یک نشست دانشگاهی بود، با حواشی نیز همراه بود. در ادامه تصاویری از او را در فرودگاه مجارستان و فرودگاه امام خمینی می بینید.

احمدی نژاد در هواپیما

دیدگاه