ماهیگیری بوشهری ها با آبکش!

آبکش یا در گویش محلی مِشقل وسیله ماهیگیری ساده برای نوجوانان و حتی بزرگترها در ساحل بوشهر است که از آرد پاشیده شده در کف آبکش برای جذب و به دام انداختن ماهی «مید» استفاده می شود.

به گزارش جهان مانا، این روش ماهیگیری یک تفریح ارزان و هیجان انگیز برای نوجوانان در فصل بهار محسوب می شود.

دیدگاه