تصویری از رای گیری متفاوت در هند

مرحله چهارم انتخابات مجلس عوام هند که چند مرحله ای است، در حال برگزاری است و منطقه به منطقه، جلو می رود.

به گزارش جهان مانا، در این تصویر که رویترز منتشر کرده، مقامات رای گیری به همراه نیروهای امنیتی هندی را می بینید که پس از پایان مرحله چهارم انتخابات عمومی در سرینگار، از یک مرکز رای گیری خارج شده و در حال عبور از روی یک پل هستند که بر روی دریاچه دال قرار دارد.

 

دیدگاه