تصاویر اعضای کادر پرواز بالگرد رییسی

طبق اعلام رسمی در پی وقوع سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم و هیات همراه وی ۸ تن به شهادت رسیدند.

به گزارش جهان مانا؛ کاپیتان محسن دریانوش، مهندس بهروز قدیمی و کاپیتان سید طاهر مصطفوی به عنوان کادر پرواز بالگرد ریاست جمهوری، به شهادت رسیدند.

 

کادر پرواز بالگرد رییسی

کادر پرواز بالگرد رییسی کادر پرواز بالگرد رییسی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار