محافظ رییسی که قسمتش بود زنده بماند/ عکس

تصویری از جواد مهرابی محافظ سید ابراهیم رییسی را در مراسم خاکسپاری او در مشهد می بینید.

این همان محافظی است که همزمان با انتشار خبر سقوط بالگرد، تصور میشد جزو همراهان سید ابراهیم رییسی بوده ولی بعدا مشخص شد در بالگرد دیگری بوده است.

محافظ رییسی که در بالگرد نبود

دیدگاه