دعاکردن طالبان برای رییسی و همراهان شهیدش/ عکس

هیات طالبان که برای حضور در مراسم تشییع سید ابراهیم رییسی به تهران آمده اند؛ به همراه سایر دیپلماتها در سالن اجلاس سران حضور یافته و به پیکر رییسی و همراهانش که در سانحه سقوط بالگرد شهید شدند، ادای احترام کردند.

طالبان و مخبر در مراسم ادای احترام به شهدای سقوط بالگرد رییسی نمایندگان کشورهای خارجیهیات طالبان در حال ادای احترام به شهدای سقوط بالگرد رییسی نمایندگان کشورهای خارجی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار