عکس همتی در جوانی با سبیل

عبدالناصر همتی رییس اسبق بانک مرکزی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.

به گزارش جهان مانا، در این میان تصویر شناسنامه قدیمی او مورد توجه کاربران قرار گرفت.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار