استراحت زنان شالیکار حین کشت نشا

زنان شالیکار در استان گلستان هم، این زنان هستند که کار کشت شالی را برعهده دارند. این زنان روستایی نیز از کار خسته نمی شوند و در دو شیفت صبح و عصر نشا میکارند.

به گزارش جهان مانا، در ادامه تصاویری از کشت نشا برنج را توسط این زنان می بینید.

 

 

دیدگاه