امضای 6 کاندیدای ریاست جمهوری 1403 چه شکلی است؟

همزمان با برگزاری اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، تصاویر امضای آنان منتشر شد.

به گزارش جهان مانا، تصاویر امضای پزشکیان، قالیباف، جلیلی، پورمحمدی، زاکانی و قاضی زاده را می بینید.

امضای کاندیداهای ریاست جمهوری

دیدگاه