اولین تصویر از پزشکیان بعد از میزگرد پُرتنش در صداوسیما

شب گذشته همایش بزرگ برج میلاد با حضور پزشکیان و حامیانش برگزار شد.

به گزارش جهان مانا، در این همایش، مجمدجواد ظریف و عباس آخوندی از وزرای حسن روحانی نیز حضور داشتند.

تصویری از مسعود پزشکیان در همایش بزرگ برج میلاد بعد از تنش در میزگرد فرهنگی را ببینید.

 

 

همایش برج میلاد پزشکیان

همایش برج میلاد پزشکیان

دیدگاه