تکرار تاریخ؛ اقدام مشابه زاکانی با محمود احمدی‌نژاد در مناظره

علیرضا زاکانی در اقدامی مشابه محمود احمدی نژاد به همراه خود تصاویری را به در مناظره انتخاباتی مقابل دوربین‌ها بالا برد.

 

 

 

دیدگاه