تصویر زیرخاکی مصطفی پورمحمدی با کت و شلوار

مصطفی پورمحمدی نامزد ریاست جمهوری 1403 تصویری قدیمی از خودش را بدون عبا و عمامه و با کت و شلوار منتشر کرد.

به گزارش جهان مانا، این تصویر در فیلم مستند پورمحمدی ارائه شده بود.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار