محسن هاشمی با شال‌گردن "برای ایران" در همایش حامیان پزشکیان

به گزارش جهان مانا، محسن هاشمی رئیس شورای شهر پنجم نیز در این همایش شرکت کرد.

پیش از این،  فاطمه هاشمی فرزند دیگر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز از نامزدی پزشکیان حمایت کرده بود.

دیدگاه