همسر و دختران رییسی در مراسم چهلم

روز پنجشنبه مراسم چهلم سید ابراهیم رییسی و همراهانش برگزار شد.

 

به گزارش جهان مانا، تصویری از جمیله علم الهدی و فرزندانش در مراسم چهلمین روز شهادت ابراهیم رئیسی و همراهانش را می ببینید.

همچنین در تصویر زیر، همسر و دختر شهید امیرعبداللهیان وزیر خارجه فقید دولت رییسی نیز حضور دارند.

همسر و دختران رییسی و همسر و دختر امیرعبداللهیان در مراسم چهلم رییسی

دیدگاه