رای دادن علی ربیعی در روستای سیل زده سیستان و بلوچستان

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی برای رای دادن به سیستان و بلوچستان رفت.

به گزارش جهان مانا، علی ربیعی در روستای سیل زده دیزی در منطقه دشتیاری بلوچستان، ساعت نه صبح رای خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری انداخت.

علی ربیعی در روستای سیل زده دیزی در منطقه دشتیاری بلوچستان

دیدگاه