رای دادن واعظی و عارف با همسرانشان/ عکس

محمود واعظی به همراه همسرش و محمدرضا عارف نیز به همراه همسرش برای رای دادن در دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری 1403 در حسینیه جماران حاضر شده و رای خود را به صندوق انداختند.

واعظی و همسرش در حسینیه جماران5062792رای دادن واعظی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403

دیدگاه