بوسه یک زن در ایتالیا به پرچم ایران

تصویری از بوسه بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در شعبه رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در میلان ایتالیا توسط یه هموطن ایرانی را ببینید.

دیدگاه