تصاویر شمارش آرای مرحله دوم ریاست جمهوری

همزمان با پایان ساعت رای گیری که 24 شب گذشته ( جمعه 15 تیر 1403 ) بود؛ کار شمارش آرا در حوزه های رای گیری شروع شد که تصاویری از این مرحله در همدان و اصفهان را می بینید.

دیدگاه