علی نورانی، کارگردان تئاتر هم بازداشت شد

امروز یکشنبه بیست و ششم شهریور، علی نورانی، کارگردان تئاتر توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. یکی از نزدیکان نورانی گفت: “بازداشت آقای نورانی ساعت یک بامداد در منزل شخصی وی واقع در امیرآباد تهران صورت گرفت”.

دیدگاه