چه اتفاقی برای سایت فردای اقتصاد افتاده؟

کانال خبری باشگاه روزنامه نگاران از حضور ماموران در سایت فردای اقتصاد خبر داد.

به گزارش جهان مانا، طی ساعات گذشته، خبرهایی منتشر شد که حکایت از آن دارد روز گذشته مأمورانی به دفتر سایت «فردای اقتصاد» رفته و تا دیروقت در این محل حضور داشته و به بررسی و واکاوی آن مجموعه و بازجویی از خبرنگاران این سایت پرداخته‌اند. 

با گذشت چندین ساعت، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست که بدانیم وضعیت افراد و اعضای تحریریه فردای اقتصاد چگونه است. 

سایت فردای اقتصاد به سردبیری علی میرزاخانی از روزنامه‌نگاران توانمند کشور فعالیت میکند.

همچنین برخی کانالهای خبری نیز نوشتند که مشخص نیست ماموران از چه نهادی هستند.

 

دیدگاه