ساترا: انتشار سریال «حشاشین» غیرمجاز است

یک مقام ساترایی به نمایش سریال مصری حشاشین در رسانه های صوت و تصویر فراگیر واکنش نشان داد.

به گزارش جهان مانا ،مدیرکل نظارت و تطبیق ساترا گفت: سریال «حشاشین» محصول کشور مصر است و روایت آن از تاریخ اسلام متضمن تحریف‌های فراوانی است که به‌نظر می‌رسد با رویکرد سیاسی مغرضانه تولید شده است. 

وی افزود: بر همین اساس طبق نظر شورای صدور مجوز ساترا انتشار سریال«حشاشین» در رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران مورد تایید نمی‌باشد.

 

دیدگاه