عکس روزنامه حامی رییسی در واکنش به سقوط بالگرد حامل او

روزنامه وطن بعد از سانحه برای بالگرد حامل رییسی این تصویر را به عنوان عکس نخست خود برگزید.

به گزارش جهان مانا، روزنامه وطن امروز در جلد خود بدون هیچ تیتری، تصویر لباس خادمی رئیس جمهور را منتشر کرد.

 

دیدگاه