صف طولانی زنان برای دیده و پسندیده شدن در حرمسرا توسط ناصرالدین شاه

تصویری قدیمی از دوران قاجار را مشاهده می کنید که زنان برای جلب رضایت ناصرالدین شاه صف بسته اند تا بتوانند به اندرونی راه یابند.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار