سانسور صحبتهای جلیلی درباره برجام در مناظره با پزشکیان

تلوبیون (متعلق به صداوسیما) نزدیک به «۱۲ دقیقه» از مناظره آخر پزشکیان و جلیلی را سانسور کرده است.

به گزارش جهان مانا، خبرانلاین با انتشار این تصاویر نوشت:

تصویر اول متعلق به نسخه کامل مناظره در صفحه رسمی شبکه یک در تلوبیون است و تصویر دوم مربوط به همان برنامه در یوتیوب است؛ اختلاف دقایق این دو برنامه چیست؟

 چرا دقیقه ۱۸ که سعید جلیلی در تله سوال‌های مداوم پزشکیان درباره برنامه او برای برجام است، حذف شده است؟

منتظر پاسخ منطقی، دقیق و شفاف صداوسیما بایت این موضوع عجیب است؛ سانسور به نفع یک کاندیدا؟ با چه هدفی؟

سانسور مناظره دوم پزشکیان و جلیلی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار