تورم 69 درصدی فروردین و سوال همتی از رییسی درباره یک وعده انتخاباتی

همتی رقم «تورم فروردین‌ماه» را با استناد به آمار بانک مرکزی به رییسی اعلام کرد.

 

عبدالناصر همتی رئیسی سابق بانک مرکزی نوشت :

« آقای رئیس جمهور! به استناد جدول منتشره از شاخص بهای بانک مرکزی، تورم فروردین۱۴۰۲به ۶۹٪ رسیده است!

لطفاًبرای اطلاع مردم توضیح دهید: با کدام اطلاعات و تحلیل در ایام انتخابات۱۴۰۰قاطعانه قول نصف و سپس تک رقمی کردن تورم را دادید؟

تابه حال، برای تحقق وعده چه اقداماتی انجام داده اید ؟ »

توییت همتی

دیدگاه