انتشار متن استعفای نماینده متحصن + عکس

الیاس نادران متن استعفای یک ساله پیش خود را در توییتی منتشر کرد.

 

به گزارش جهان مانا ، او نوشت: پادگانی شدن اداره مجلس دلیل اصلی استعفای اینجانب است.

استعفای الیاس نادران

دیدگاه