دریافت مالیات از شبکه های فیلتر شده مثل مالیات از فروشندگان مواد مخدر است

خبر دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها با انتقادها و طعنه های زیادی مواجه شده است.

 

به گزارش جهان مانا، پوریا آسترکی فعال فضای مجازی به دولت طعنه زد و در توئیتی دریافت مالیات از فعالان شبکه‌های فیلترشده را مثل دریافت مالیات از فروشندگان مواد مخدر دانست.

 

دریافت+مالیات+از+شبکه+های+فیلتر+شده؛+مثل+مالیات+از+فروشندگان+مواد+مخدر+است

دیدگاه