استوری هادی چوپان برای توماج صالحی و درخواست از رهبری

هادی چوپان برای بخشش توماج صالحی درخواست بخشش کرد.

به گزارش جهان مانا، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

استوری هادی چوپان برای توماج صالحی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار