احمدی بیغش نماینده مجلس یازدهم؛

آقای قالیباف! پلیس زن را در نیروی انتظامی سردار لطفیان راه اندازی کردند نه شما!

یک نماینده مجلس یازدهم به سخنان محمدباقر قالیباف در برنامه های تلویزیونی واکنش نشان داد.

به گزارش جهان مانا،  محمود احمدی بیغش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

جناب قالیباف؟!

بعد از التماس ظریف، انتصاب دروغ به برخی دستاوردهای دیگران، نشان از ضعف است یا ترس از باخت بزرگ؟!

پلیس زن را در نیروی انتظامی سردار لطفیان راه اندازی کردند نه شما!!!

 

دیدگاه